Events

 
 
 
 

Conferentie Solidariteit in Superdiversiteit

Op 1 april presenteerden we onze uitgangspunten en pasten we die toe op voorbeelden uit het beleid en de praktijk.

Download hier de papers en presentaties die aan bod kwamen tijdens de conferentie:

De conferentie werd ingeleid door Prof. dr. Ash Amin, hoogleraar geografie aan de University of Cambridge en één van de inspiratiebronnen van het DieGem-onderzoek. Een nederlandstalige versie van zijn inleiding kan je hier downloaden:

Prof. dr. Justus Uitermark zorgde voor een inspirerende slotlezing over het 'zelforganisatie' gebaseerd op zijn inaugurale rede als hoogleraar Samenlevingsopbouw aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn inaugurale rede kan je hier downloaden: