Praktijkenbank praktijken

 
 

Praktijken

In de loop van 2014 en 2015 onderzoekt DieGem 32 cases verspreid over vier domeinen van het maatschappelijk leven: leren, werken, wonen en vrije tijd. Elke case toont een concreet voorbeeld van de zoektocht naar nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit op een concrete plaats zoals de school, de werkvloer, het jeugdhuis of de buurt.

Hier vind je van elke afgewerkte case een beschrijving. Bij het presenteren van de cases gebruiken we begrippen uit ons onderzoekskader: diversiteit, plaats, interpersoonlijke praktijken, burgerschapspraktijken, leerprocessen, bronnen en spanningsvelden van solidariteit. In de paper 'Solidariteit in Superdiversiteit' kom je meer te weten over onze uitgangspunten.

In die 32 cases speuren we naar kernkwesties en aanbevelingen over mogelijke strategische oriëntaties. Van de kwesties die in een specifieke case aan het licht komen kan je meteen nagaan hoe die kwesties ook in andere praktijken aan bod komen.

case
01
Met zijn allen internationale post buiten werken

In het magazijn van de Mechelse vestiging van Spring Global Mail (SGM) controleren, sorteren, frankeren en herverpakken zo’n 47 arbeiders dagelijks brieven, drukwerk, publicaties en andere postproducten om ze aan het eind van de keten op tijd in vrachtwagens buiten te krijgen.

case
02
Een school voor iedereen

Voor leerlingen uit een superdiverse school lijkt omgaan met culturele diversiteit wel vanzelfsprekend. Ook directie, leerkrachten, medewerkers en vrijwilligers op en rond de school streven 'een school voor iedereen' na. Zij engageren zich met vallen en opstaan in een intensief leerproces.

case
03
Chiro op maat van Brussel

Overal in de Vlaamse Gemeenschap brengt Chirojeugd Vlaanderen kinderen en jongeren samen in hun vrije tijd. Door middel van spel versterkt Chiro onderlinge verbondenheid en individuele en collectieve competenties. In de stad vallen Chirogroepen veel minder terug op traditie en zoeken ze een aanpak op maat.

case
04
De Torekes, een pasmunt voor buurtzorg

Sinds 2011 verdienen bewoners van Rabot-Blaisantvest in Gent Torekes in ruil voor hun inzet voor buurt, buren en milieuzorg. Met de steun van opbouwwerkers verwerven vooral kwetsbare bewoners deze complementaire munt. Hun Torekes gebruiken ze voor noodzakelijke inkopen bij plaatselijke handelaars.

case
05
Samenwerken en strijden in een superdivers bedrijf

Tower Automotive Gent, een assemblagebedrijf in de Gentse haven levert "just in time" onderdelen aan Volvo Cars. De culturele diversiteit onder de werknemers vormt een hele uitdaging. Vakbondsafgevaardigden en HRM-medewerkers gaan die uitdaging aan en smeden vertrouwensbanden met en tussen werknemers.

case
06
Kennismaking met culturele tradities, kennis en kunde

Met "Schatten van mensen" organiseren de erfgoedcel Brussel, Vormingplus Citizenne en het expertisecentrum voor cultureel erfgoed tapis plein ontmoetingen tussen schatten, schattenjagers, fotografen, projectleiders, projectpartners en Brusselaars. Op verschillende plaatsen in Brussel delen zij hun passie voor ambacht en kunsten.

case
07
Maaltijden bereiden in de bedrijfskeuken

In de keuken van SPIT, een bedrijf uit de sociale economie, bereidt het team van de horecaopleiding elke werkdag opnieuw de lunch voor gans de bedrijfssite. Als een geoliede machine gaan cultureel diverse arbeiders in opleiding samen met hun werkleiders deze uitdaging telkens opnieuw aan.

case
08
Solidair samen wonen in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas wonen in drie ‘solidaire woningen’ telkens vier of vijf personen. Elke bewonersgroep telt een combinatie van Belgen en vluchtelingen. Zij hebben een eigen slaapkamer, maar delen de overige ruimtes. Samen en met de steun van drie woonbegeleiders dragen ze zorg voor hun thuis en voor elkaar.

case
09
School van het dagelijkse leven

Learning Community Nevenstroom brengt om de twee weken een zeer diverse groep mensen samen om te leren, om de stad en haar uitgebreide aanbod te verkennen en om Nederlands te oefenen. Citizenne leidt deelnemers toe tot het ruimer (sociaal-culturele) aanbod en werkt drempels weg binnen een netwerk van organisaties.

case
10
Een voetbalclub met maatschappelijke ideologie

City Pirates transformeerde van een klassieke voetbalclub naar een sociaal project met veel aandacht voor solidariteit in diversiteit. Met tomeloze inzet werkt het clubbestuur aan toegankelijkheid voor iedereen en zet ze zich in tegen racisme, verarming, vereenzaming en verbittering.

case
11
Een gedeeld gevoel van eigenaarschap in een eigen, gedeelde woonst

Leeggoed is een collectief woonproject in Brussel dat mensen met een diverse achtergrond verbindt. Samen strijden de bewoners om hun recht op wonen te realiseren. Het gemeenschappelijk woonproject vergt echter een continu en wederzijds engagement. Daarbij creëren bewoners en vormingswerkers openheid voor diversiteit én gelijkwaardigheid.

case
12
Leeggoed : une résidence propre et partagée

Leeggoed est un projet de logement collectif à Bruxelles qui relie les gens de divers horizons. Les résidents luttent ensemble pour réaliser leur droit au logement. Cependant, le projet commun exige un engagement continu et mutuel. Les résidents et les éducateurs essayent de créer un espace de diversité et d’égalité.

case
13
Op bus en tram rijdt de hele wereld mee

Bijna 1.000 chauffeurs zorgen dagelijks voor het openbaar vervoer via tram en bus in stad Antwerpen. De superdiversiteit in de stad is al langer zichtbaar onder de passagiers en op de baan, maar zorgt nu ook op de werkvloer voor nieuwe verhoudingen.

case
14
Nieuw-Sledderlo, een wijk in verandering

Nieuw-Sledderlo is de meest zuidelijk gelegen woonwijk van Genk. De wijk dateert van de jaren 1970 en vormt samen met Oud-Sledderlo en Terboekt het stadsdeel Groot-Sledderlo.

case
15
Bloeiende superdiversiteit in Anderlecht

De Mangoboom in Bloei in Anderlecht begon 19 jaar geleden als een laagdrempelige Congolese zelforganisatie, een soort eerste hulp bij integratie. Nieuwkomers helpen om de eerste sport van de formele integratieladder te nemen, en zo het samenleven in het superdiverse Brussel bevorderen: dat is het doel van deze intussen superdiverse vzw met haar bestuur van vrijwillige professionals, van wie een aantal zelf een migratieachtergrond heeft. Anderen komen uit Nederlandstalige netwerken. In haar dienstverlening vertrekt de organisatie van de noden van onderuit. Samen een gedeelde taal verwerven, werken vanuit noden en behoeften van mensen, en door interculturele ontmoetingen deelnemers verbinden en solidariteit opbouwen: dat is de kern van de zaak.

case
16
Samen aan de fruitpluk

Hellingenfort in Borgloon is een kleinschalig familiebedrijf in Zuid-Limburg dat kersen, peren en appels teelt. In drukke periodes – dat betekent concreet: tijdens de snoei en de pluk, van juni tot oktober – werkt het met tijdelijke arbeidskrachten. Deze seizoen- of gelegenheidsarbeid typeert de fruitpluk. De arbeiders komen uit de streek en ook uit het buitenland. Hun afkomst is heel divers.

case
17
Samen op de speelplaats

HIVSET is een katholieke, middelbare school in de provinciestad Turnhout waar recent het aantal anderstalige nieuwkomers (met name OKAN-leerlingen) sterk steeg. Dit is een superdiverse school. In dit rapport staat de vraag centraal hoe er op deze specifieke school solidariteit ontstaat tijdens pauzemomenten, die leerlingen uit diverse klassen en afdelingen samen doorbrengen en waarin de vrijheid behoorlijk groot is: hoe verloopt het samenleven in diversiteit op de speelplaats?

case
18
Burgers in solidariteit met vluchtelingen

Het Maximiliaanpark ligt tegenover de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, vlak bij het Noordstation. In september 2015 ontstond hier een maand lang een informeel vluchtelingenkamp, waar burgers, enkele ngo’s en semipublieke instanties de opvang van vluchtelingen verzorgden. Welke solidariteitspraktijken ontstonden in die weken? We belichten onder meer de voedselbedeling, waar de zelforganisatie CollectActif voor instond.

case
19
Strijden voor gelijkheid en solidariteit

Movement X (verder ook MvX) ijvert als prille multi-etnische burgerrechtenbeweging in België voor gelijkheid. Zij is in oktober 2014 opgericht door Dyab Abouh Jahjah, ook de eerste voorzitter, omarmt diversiteit als een bron van kansen en een positief project, en wil activisten over etnische, culturele, religieuze en andere grenzen heen verenigen. Solidariteit in diversiteit is zowat haar doel. Elke vorm van oppressie is voor haar uit den boze. Europa verkeert volgens haar wat dat betreft in crisis. Dit onderzoek – een combinatie van participerende observatie, interviews met leden en de analyse van primaire interne en externe bronnen – vond plaats toen eerste MvX-acties achter de rug waren.

case
20
Van verloederde plek tot parkje met cachet

JES stadslabo, een stedelijke jeugdwerking, bouwde sinds de oprichting in 1984 een flinke staat van dienst op in Brussel, Gent en Antwerpen. Yota! is sinds 2002 een deelstructuur van de organisatie. Ze werkt aan jeugdparticipatie in de publieke ruimte, met onder meer een werking in en om het Saint-Rémypark in de Molenbeekse Havenwijk. Het parkje (goed voor 5,5 are) kwam er in de late jaren 1990, als een van de kleine ingrepen in de verloederde ruimte van laag-Molenbeek. Dit rapport beschrijft interpersoonlijke praktijken in het onderhandelingsproces voor een nieuw ontwerp van het park én tussen kinderen in het vernieuwde park.