Praktijkenbank kwesties

 
 

Kwesties

Op concrete plaatsen waar mensen van diverse afkomst nabij zijn, komen nieuwe vormen van solidariteit tot stand. Diverse betrokkenen, waaronder ook professionals dragen daar toe bij.

Doorheen de verschillende casestudies detecteren we kernkwesties die in meerdere praktijken en op meerdere plaatsen van belang zijn. Je vindt hier een overzicht van die kernkwesties.

Bij de bespreking van elke kwestie kan je meteen zien hoe dit in verschillende praktijken op concrete plaatsen aan de orde komt. Niet als model voor het opzetten van eigen praktijken, maar als voorbeelden om als professional zelf genuanceerd en contextspecifiek met die kwesties aan de slag te gaan.


issue
01
Erkennen versus herverdelen?

Op concrete plaatsen zet men tegelijk in op culturele erkenning en op economische herverdeling. Maar hier en nu ligt het meer voor de hand om culturele verschillen te erkennen dan om middelen te herverdelen.

issue
02
Taaldiversiteit

Onderzoek op superdiverse plaatsen brengt ons in contact met een veelheid aan talen. Meertaligheid speelt een rol in de wijze waarop mensen hier en nu betekenis uitwisselen en solidariteit in diversiteit ontwikkelen.

issue
03
Gedeelde waarden en diversiteit

Kunnen we solidariteit in een samenleving met groeiende etnisch-culturele diversiteit het best bevorderen door het aanleren en overnemen van mainstream waarden en normen?

issue
04
Discretionaire ruimte: strategieŽn voor solidariteit?

In veel praktijken geven professionals mee vorm aan hun werk en nemen ze zelf beslissingen. In andere praktijken is de discretionaire ruimte minder groot. Hoe kunnen ze hun discretionaire ruimte strategisch aanwenden om solidariteit te stimuleren?

issue
05
Professioneel handelen van nabij of veraf?

Professionals kunnen nauw betrokkenheid zijn met en fysiek aanwezig zijn in praktijken van cultureel diverse mensen. In andere praktijken is de afstand groter. Wat is de invloed daarvan op solidariteit in diversiteit?

issue
06
Professioneel handelen tussen integratie en transformatie

Integreren we mensen van diverse herkomst in bestaande systemen of passen die systemen aan om plaats te maken voor nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit?